Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Landsforbundert for kombinert syns- og hørselshemmede

©2012

Om døvblindhet

Hva er kombinert syns- og hørselshemnng/døvblindhet?

Med døvblind menes en person som har en så stor grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse at det gir betydelige vanskeligheter i dagliglivet. Mange døvblinde har en synsrest, hørselsrest eller begge deler, men kombinasjonen av sansetapene reduserer mulighetene for å utnytte en syns- eller hørselsrest. Svært få døvblinde er både helt døve og helt blinde.


Årsaker til kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet:

  • Aldersrelaterte sykdommer som rammer syn og hørsel.
  • Tilfeldige kombinasjoner av ulike sykdommer, skader eller ulykker som rammer både syns- og hørselsfunksjonen.
  • Usher syndrom.
  • Personer med dette syndromet er født tunghørte eller døve, og synet reduseres gradvis som følge av øyesykdommen Retinitis pigmentosa.
  • Andre sjeldne syndromer som innebærer både syns- og hørselshemming.

Det er på grunnlag av medisinske opplysninger om syn og hørsel samt en kartlegging av den funksjonelle syns- og hørselsfunksjonen, at en person blir identifisert som døvblind. Det er regionsentrene for døvblinde som har ansvar for dette. Regionsentrene tilbyr også informasjon, rådgivning og veiledning til personer med kombinert sns- og hørselshemming/døvblindhet og deres sosiale og faglige nettverk.

                   

Foto hentet fra Randi Annie Strand:

Se hennes mange vakre kunstverk, flere med fokus på sanser og tegn, på hennes hjemmeside her.

Funksjonshemning

Kombinert syns- og hørselshemning/ døvblind 

Det er tre hovedårsaker til døvblindhet: 

Personer med Usher syndrom er født døve (type 1) eller tunghørte (type 2) og med en progredierende øyesykdom Retinitis Pigmentosa som påvises senere. Det finnes ulike former for kommunikasjon som f.eks: 

Det er individuelt hvilken form man velger.

Å leve med syns- og hørselstap

En person som er "bare" hørselshemmet kan bruke synet til å kompensere for hørselstapet ved å munnavlese og avlese mimikk og kroppspråk, mens en som er "bare" er synshemmet kan få mye informasjon gjennom hørselen som kan kompensere for synstapet. Men når både synet og hørselen er svekket, kan man i liten eller ingen grad kompensere for den ene sansen med den andre på denne måten. Kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet medfører derfor ofte store begrensninger ved kommunikasjon, informasjon, mobilitet og daglige gjøremål. Dette kan føre til passivitet og sosial isolasjon og hindre full deltakelse i samfunnet.

Men ved hjelp av ulike typer hjelpemidler, forskjellige kommunikasjonsformer og bruk av tolk/ledsager kan kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde leve et aktivt liv og delta i samfunnet på lik linje med andre. Behovet for tilretelegging varierer fra person til person, og avhenger av hvor stort syns- og hørselstapet er og når syns- og hørselshemmingen inntraff.

Se også: den nordiske definisjonen av døvblindhet.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Logg inn