Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Landsforbundert for kombinert syns- og hørselshemmede

©2012

Historikk, mål og vedtekter

LSHDB ble dannet 22. februar 1997 på basis av Norges Usher Forening, fordi det var behov i døvblindemiljøet for en organisasjon med demokratisk praksis, åpenhet, fri meningsutveksling og respekt for medlemmene. Forløperen til LSHDB, Norges Ushers forening (NUF) ble stiftet 22. September 1989 under et opphold for diagnosegruppen Usher Syndrom på Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger. Oppholdet på Frambu avdekket et stort behov for å kunne ha sosialt kontakt og finne forståelse hos hverandre. Derfor ble Norges Ushers forening (NUF) stiftet.

I 1996 ønsket andre døvblinde og kombinert syns og hørselshemmede som ikke hadde Usher Syndrom å samarbeide med NUF. Felles interesser kunne best ivaretas i en landsdekkende interesseorganisasjon, med nye formål, vedtekter, og nytt navn som ble Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde, som forkortes LSHDB.
LSHDB ble 20. november 2000 medlem av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

LSHDBs vedtekter finner du her

LSHDB jobber for å:

Organisasjonens oppbygning

I 1996 ønsket andre døvblinde og personer med kombinert syns og hørselshemming som ikke hadde Usher Syndrom å samarbeide med NUF. Felles interesser kunne best ivaretas i en landsdekkende interesseorganisasjon, med nye formål, vedtekter, og nytt navn som ble Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde. Navnet vårt forkortes til LSHDB.

Distriktslagene

LSHDB er delt inn i distrikter. Hvert distriktslag har en distriktsleder og et styre som leder distriktets arbeid. Leder og styremedlemmene blir valgt på distriktslagets årsmøte som i følge LSHDBs vedtekter skal finne sted innen 15. mars hvert år. Er det saker som distriktslagene vil at LSHDB skal jobbe med, f.eks konkrete interessepolitiske saker eller et forslag om et tema som LSHDB sentralt bør arrangere, da kan man kontakte sentralstyrets medlemmer. For kontaktinformasjon til distriktslagene, se her.

Landsmøtet

Landsmøtet er LSHDB sin øverste myndighet og møtes annethvert år (sist i 2023). Det er landsmøtet som velger sentralstyret som skal lede og representere LSHDB i det daglige mellom hvert landsmøte.

Sentralstyret

Sentralstyret leder LSHDB sitt daglige arbeid og består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Alle medlemmene av sentralstyret er kombinert syns og hørselshemmede/døvblinde og er valgt av LSHDBs medlemmer på landsmøtet. Sentralstyret er ansvarlig ovenfor landsmøtet, og rapporterer til landsmøtet i form av en årsmelding som beskriver LSHDB og dermed sentralstyrets arbeid og virksomhet foregående år.

Alt arbeid som utføres av styrets medlemmer er basert på frivillig innsats og en mottar ikke honorar eller lønn. Sentralstyret har taushetsplikt, det betyr at personlige forhold blir mellom den enkelte og sentralstyret. Kontaktinformasjon til sentralstyrets medlemmer finner du her.

Representantskapet

Representantskapet er et utvidet møte der sentralstyrets medlemmer og distriktskontaktene møtes. Representantskapet holdes vanligvis i februar i de år det ikke er landsmøte. Ordinære medlemmer av LSHDB kan være observatører på representantskapsmøter.

 

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Logg inn