Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Landsforbundert for kombinert syns- og hørselshemmede

©2012

Stipend for studenter med bevegelseshemninger. Studieåret 2015/2016

25. august 2015SSM
Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.


Stipend for studenter med bevegelseshemninger.
Studieåret 2015/2016

Stiftelsen ønsker å stimulere til at personer med bevegelseshemninger tar høyere utdanning.
I perioden 2013 til 2017 deler stiftelsen årlig ut stipend til studenter innen denne gruppen. Stipendiene er et supplement til lån i Statens Lånekasse og andre offentlige finansieringsordninger av utdanning.


Studenter på bachelor- og/eller mastergradsnivå kan søke om stipend på inntil kr. 36 000 pr år.
I tillegg kan bevegelseshemmede som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke greier å fullføre studiet innenfor normert tid og som ikke får lån i Statens Lånekasse, søke om et høyere stipendbeløp

Studiestipendet innvilges for ett år ad gangen. Utbetalingen av stipendiet er tredelt. Første utbetaling skjer ved studieårets begynnelse, andre utbetaling ved bekreftelse på at andre semester er påbegynt. Siste utbetaling skjer når stiftelsen får bekreftelse/karakterutskrift på at studieåret er gjennomført.

Søknadsfristen for studieåret 2015/2016 er 15. september 2015.

Søknadsskjema kan hentes ut på www.ssm.no, eller fås tilsendt ved henvendelse til Stiftelsen Sophies Minde, Postboks 493 Økern, 0512 Oslo, tlf. 909 32 922, e-post: ssm@ssm.no.Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Logg inn