Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Landsforbundert for kombinert syns- og hørselshemmede

©2012

Nye retningslinjer for bruk av tolk/ledsager - fysisk aktivitet

7. oktober 201217. juli 2012 ble forskriften for bruk av tolk/ledsager - fysisk aktivitet endret, og Arbeidsdepartementet har bestemt at døvblinde ikke skal bruke tolk/ledsager til fysisk aktivtet.

Tolk gis der det primært er behov for språktolking, og for døvblinde vil det også innebære ledsaging og beskrivelse integrert i tolkeoppdraget. I begrepet ”ledsaging” er det naturlig å inntolke et behov for kommunikasjon og et behov for å få beskrevet omgivelsene.

Retten til tolk- og ledsagerhjelp er hovedsakelig knyttet til brukers behov for bistand til kommunikasjon. Oppdrag som primært omhandler sosial og praktisk bistand faller utenfor retten til tolk- og ledsagerhjelp. Den generelle dagliglivsdefinisjonen medfører også begrensninger i hvilke hobby- og fritidsaktiviteter brukere kan påregne å få stønad til.

Vurderingen av om det skal gis tolk- og ledsagerhjelp i et enkelttilfelle må avgjøres på grunnlag av en konkret vurdering. Nødvendighetsvurderingen vil også være avhengig av brukers egen fungering, og det må søkes å legge til rette for individuelle løsninger.

Hjelpemiddelsentralene skal bistå kommunene i opplæring av personell som skal yte praktisk bistand til døvblinde.

NAV Hjelpemiddelsentral må føre kontroll med antall tolke-/ledsagertimer.

LSHDB reagerer kraftig på de nye retningslinjer og har skrevet kommentarer til de nye retningslinjer, som dere ser her: Kommentarer til de nye retningslinjer
 
Det ble sendt til komiteer på Stortinget og departementet og ulike instanser.


Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Logg inn