Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Landsforbundert for kombinert syns- og hørselshemmede

©2012

EDbU-kunngjøring om feiring av den europeiske døvblindedagen 2019

24. oktober 2019European Deafblind Union (EDbU) er en europeisk forening som binder sammen europeiske nasjonale organisasjoner for døvblinde. Foreningen ble grunnlagt i 2003 som en internasjonal ikke-statlig og ideell organisasjon.

EDbU er et europeisk forum for utveksling av god praksis og kunnskap innen døvblindhet som også bidrar til å øke solidariteten blant europeiske nasjonale organisasjoner for døvblinde.

Som de døvblindes stemme i Europa, er målet og funksjonen til EDbU å arbeide for likhet og full sosial inkludering av døvblinde i alle europeiske land. Som en unik europeisk organisasjon som representerer identiteten til døvblindesamfunnet, feirer EDbU den europeiske døvblindedagen den 22. oktober som følge av dens etablering.

Vi feirer denne dagen for å informere samfunnet om døvblindhet og for å gjøre det oppmerksom på våre behov så vel som våre evner. Med dette ønsker vi å si følgende:

Døvblindhet er en unik funksjonshemming som består av en kombinasjon av to sensoriske tap, både hørsel og synsevne.  Dette genererer store problemer med den globale oppfatningen, så vel som vanskeligheter med kommunikasjon, trening og tilgang til informasjon. Det genererer også store vanskeligheter med mobilitet, og det er derfor grunnleggende for oss å ha tilgang til fagpersoner som er godt utdannet i kommunikasjonssystemene våre.

En utfordring som EDbU står overfor, som en organisasjon ledet av døvblinde, er å oppnå likebehandling og muligheter, samt en reell og effektiv utøvelse av døvblindes rettigheter slik det fremgår av FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Av de overnevnte grunnene krever vi døvblinde følgende:

       1.    At europeiske organer erkjenner vedtaket om profesjonelle døvblindetolker og         ledsagere, og lik tilgang til kommunikasjon for døvblinde i Europa, vedtatt på konferansen "Alone We Can Do So Little, Together We Can Do So Much" som tok plass i Europaparlamentet, Brussel (Belgia) 5. juni 2018. Vedtaket har henvisning til den skriftlige erklæringen (1/2004) om behovene til døvblinde vedtatt av Europaparlamentet som ber om anerkjennelse av døvblindhet i hele Europa.

 

       2.   Å kunne leve et selvstendig liv, og delta fullt ut i alle aspekter av livet. Offentlige organer bør iverksette tiltak for å sikre universell tilgjengelighet for døvblinde.

 

       3.   Å fremme forskning og implementering av forskjellige og spesifikke kommunikasjonssystemer som brukes av døvblinde, med sikte på å formidle og fremme bruken blant alle døvblinde. Vi krever også anerkjennelse av tegnspråk i Europa som et offisielt nasjonalt språk, i tillegg til å betrakte døveblindesamfunnet som bruker av dette språket.

 

       4.   Å ha rett til å delta fritt i beslutningstaking på lik linje med alle innbyggere. For å gjøre dette, må offentlige organer legge til rette for døvblinde og muliggjøre tilgangen til en stabil og kvalifisert tolk- og ledsagertjeneste. Dette vil bidra til å fjerne kommunikasjonsbarrierer og lette sosial inkludering og effektiv deltakelse av døvblinde i alle aspekter av livet.

 

       5.   Å ha tilgang til nødvendige og kompetente eksperter, som profesjonelle tolker og kommunikasjonsformidlere, samt tilgang til tilpassede hjelpemidler.

 

       6.   At offentlige organer anerkjenner, annonserer og markedsfører den røde og hvite stokken som symbol på de døvblinde og for å gi den sosial synlighet.

 

      7.   Å fremme bruk og forskning av nye tilpassede teknologiske hjelpemidler. Dette representerer en revolusjon av tilgjengeligheten til viktig informasjon og dagligdags kommunikasjon for døvblinde.

 

      8.   Døvblinde kvinner og unge jenter møter høyere grad av diskriminering enn andre kvinner og jenter med nedsatt funksjonsevne. Dette er en konsekvens av døvblindhetens særpreg og hvordan det påvirker alle aspekter av livet. Av den grunn, når vi utformer spesifikk offentlig politikk, må vi ta i betraktning at det bør iverksettes tiltak for å sikre at døvblinde kvinner har tilgang til de grunnleggende rettighetene på lik linje med alle kvinner, med eller uten funksjonshemming.

 

      9.   At døvblind ungdom har muligheten til å leve et fullverdig og lykkelig liv som resten av den europeiske ungdommen, og ha de samme mulighetene som de i alle aspekter av livet.

 

For alle de overnevnte punktene kaller vi døvblinde ut til offentlige instanser og krever følgende:

Det haster med å anerkjenne døvblindhet som en unik funksjonshemming og beskytte den ved lov som garanterer oss å nyte alle menneskerettigheter fullt ut.

Vi krever en offisiell europeisk folketelling for å vite det nøyaktige antallet døvblinde.

Vi krever at offentlige organer erkjenner at tilgangen til kommunikasjon er en rettighet, og at døvblinde derfor har rett til å ha tilgang til tolk og ledsager.

Offentlige organer må være klar over at uten økonomiske ressurser kan vi ikke utvikle programmene som garanterer universell tilgjengelighet.

Bare hvis kravene våre blir oppfylt, vil mottoet vårt bli opprettholdt:

"Accessible DeSIGNed Europe for Deafblind".Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Logg inn