Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Landsforbundert for kombinert syns- og hørselshemmede

©2012

EDBU-konferanse, Bulgaria

18. mai 2013EDBU (European DeafBlind Union) holdt sin konferanse for døvblinde i Plovdiv, Bulgaria, i tiden 20. - 24. mai. Fra LSHDB deltok Åshild Johansen, Kari Kristine Engan, Hege Dahlen, John Sandell, Odd Paulsen og jeg, samt våre flotte tolker/ledsagere som gjorde hverdagen lettere for oss.

Vi ankom stekende varm Plovdiv søndag 19. mai sammen med en delegasjon fra FNDB. Vi ble innlosjert på Hotel Notovel i Plovdiv, som er stedet for EDBU-konferansen. Vi fikk et bra inntrykk fra byen Plovdiv, og at hotellet ikke er så verst selv om maten ikke er mye å skryte av. De fleste av oss valgte å gå ut å spise middag og frokost til og med.

Mandagen bruktes til å bli kjent med byen Plovdiv, på egen hånd, og noen valgte dagen til shopping og cafeliv. Mandag kveld var det velkomst-cocktail på hotellet for deltakere. Vi var ca 120 deltakere på konferansen. På cocktailen ble vi kjent med folk fra andre land. Lederen i Bulgarias døvblindeforbund ønsket oss velkommen til Bulgaria og Plovdiv og gledet seg å være sammen med oss i uken som kommer.

Tirsdag var det arrangert  kvinnekonferansen for første gang for døvblinde kvinner i Europa. Hovedtemaet for kvinnekonferansen er: Å være en anerkjent døvblind kvinne med like rettigheter i det moderne samfunn. Bakgrunnen for den første døvblindekvinnekonferansen er at det forekom ofte i Europa at døvblinde kvinner kom alltid i siste rekke bak døvblinde menn ang utdanning, jobb og rettigheter til stønad og tekniske hjelpemidler. Det gikk ofte utover over de døvblinde kvinner som ble enker, at de ble behandlet som ”feil vare” eller hjerneskadde. Målet for kvinnekonferansen er å få et samarbeid og opprette en kvinnekomite i EDBU, der man skal markere betydningen for en døvblind kvinne s rolle i det moderne samfunn. 

To hovedforelesere ved kvinnekonferansen holdte sin foredrag. Den første fra Italia, Angela Pimpnella, foreleste i temaet Samarbeid, vår første objektiv som døvblinde kvinner. Den andre fra Bulgaria, Boryana Koskina foreleste i temaet Fremtidens perspektiv av døvblinde kvinner.

Så var det workshops på konferansen, og det var to workshop. Jeg valgte å være med på den ene, som Sanja Tarczay fra Kroatia, holdt et så spennende tema i workshop; Firedelt diskriminering av døvblinde kvinner. Ho hadde hatt hovedoppgaven på Universitetet i Kroatia, der ho skrev om firedelt diskriminering av døvblinde kvinner og satte fokus på typisk eksempler hos firedelt diskriminering. 1. Kjønnsdiskriminering, der kvinner er ofte diskriminert, på jobb, utdanning, lønn og rettigheter i forhold til menn. 2. Diskriminering av funksjonshemming der funksjonshemmet kvinner er diskriminert i forhold til funksjonshemmede menn. Funksjonshemmede kvinner er blitt ofte betraktet som store tapere i forhold til menn. 3. Diskriminering av døvblind kvinne; Døvblinde kvinner er ofte behandlet som usynlige, og de er ofte glemt i samfunnet. De taper sin identitet. 4. Sosialøkonomi. Kvinner er tapere når det gjelder sosialøkonomi, der de ikke klarer å leve på sin inntekt, der de ikke får gode ordninger. Sanja gjorde undersøkelser i sitt hjemland Kroatia og vil tro at det gjelder det samme i andre land i Europa bortsett fra Skandinavia.

Ut fra denne første kvinnekonferansen kom det frem at EDBU må opprette en komité som skal jobbe og analysere med å markere frem en døvblind kvinne i lik linje som menn i Europa.

Onsdag var det døvblindekonferansen med hovedtema; Deltakelse og inkludering i samfunnet. Effektiv kommunikasjons på en måte er å overvinne sosial isolasjon av personer med døvblindhet. Det fins ulike kommunikasjonsmetoder der en døvblind person kan være en del av i samfunnet, når man bruker tolk/ledsager, og at de bruker kommunikasjonsmetoder som lorm, haptisk, taktilt tegnspråk, talespråk, tegnspråk osv. Og nå er det tilbudt kurs i kommunikasjonsmetoder i de andre land, slik at døvblinde kan bli en del av samfunnet og ikke bli isolert i sine egne hjem. Workshops ble det også, men jeg har ikke deltatt på noe denne dagen. Etter lunsjen ble det holdt generalforsamlingen i EDBU med totalt 16 stemmer fra 16 land. Rapport for de siste årene ble godkjent, og det samme med regnskapet.

Torsdag fortsatte konferansen med spennende forelesere i samme tema som onsdagens tema.

Den ene forelesningen som fenget meg, var ho Sanja Tarczay, Kroatia, som holdte foredrag om ”Hva er nytt i døvblindetolk i Europa?”. Ho har gjort undersøkelser der ho har sendt spørreskjema til døvblinde i Europa om bruk av døvblindtolk i sitt hjemland. Ut fra kom resultatet frem, at Skandinavia er det landet som kom langt fram med rettigheter for døvblindtolk og ledsager, i forhold til andre land i Europa. De andre land i Europa der døvblindeorganisasjoner betaler lønn til tolk, og hvor mye begrensninger i bruk av tolk i hverdagen.

Så var det workshops, og jeg deltok på en workshop, med tema om hvordan situasjonen for døvblindetolk i Spania er. Et interessant workshop var det. I Spania har det opprettet kurs i å være døvblindtolk, og den spanske døvblindeorganisasjonen betaler lønn til tolkene, i samarbeid med private sponsorer. De får ikke hjelp fra Staten, og ikke heller tolketjenester som i Norge. Døvblindesenter i Spania har ansvaret for mottak av bestillinger for tolk fra døvblinde. Tolking for døvblinde er kun til offentlige gjøremål, som lege, sykehus og advokat. Ikke i private gjøremål, de må bruke personlig assistent, som blir ordnet fra døvblindesenteret. Døvblinde får opplæring i gjøre selv ved å vaske hjem og gå på butikker der de ikke får bruke personlig assistent. Foredraget var interessant å høre på. Jeg tenkte hvor heldige vi er som bor i Norge.

Etter lunsjen ble den andre del av generalforsamlingen gjennomført. Det var valg av nytt styre i EDBU, og Sanja Tarczay ble valgt som president i EDBU. Vi gratulerer henne med dette vervet. Med henne er det friskt og nytt blod i styret, og vi gleder oss å følge med videre på EDBUs arbeid. Visepresidenten er fra Finland. I styret er det Italia, Ungarn, Spania, England og Frankrike, en hver representant fra hvert land. Kassereren er Geir Jensen fra Norge. Ole Elvesveen er blitt valgt som leder i valgkomiteen. Vi gratulerer de to med sine verv i EDBU.

Torsdag kveld var det gallamiddag, og det kom takkehilsninger fra andre land til arrangørkomiteen for konferansen, med vellykket og gjennomført konferanse. Det ble underholdning; sang, dans og pantomime.

For oss i LSHDB som har deltatt på konferansen, har vi lært masse derfra, og vi skjønner at hvor heldige vi er i Norge med rettigheter og goder. Vi må hjelpe døvblinde i Europa å få det i lik linje som oss i Skandinavia.Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Logg inn