TT-ordningen utvides. Heretter skal rullestolbrukere, blinde og svaksynte i Troms få tilbud om 200 enkeltreiser per år.